Bendrasis privatumo pranešimas

2024 m. gegužė

Šiame privatumo pranešime („Privatumo pranešimas”) “) paaiškinama, kaip kiekvienas iš subjektų ir (arba) filialų, išvardytų toliau pateiktoje lentelėje „Kas mes esame“, esančioje skyriuje („mes“, „mūsų”, „mus“), renka, naudoja, saugo, bendrina su kitomis šalimis ir / arba kitaip tvarko jūsų asmens duomenis („Asmens duomenys”), “), kol naudojatės mūsų interneto svetaine („Interneto svetainė”), “) kaip mūsų svetainės lankytojas ir (arba) naudotojas, arba bet kokiu kitu būdu bendraudamas su mumis (bendrai – „jūs“, „jūsų“ arba „naudotojai“). Šiame Privatumo pranešime taip pat aprašome, ar jūsų Asmens duomenys bendrinami su kitomis šalimis, bei mechanizmus, kuriuos taikome jūsų duomenims apsaugoti.

Raginame jus reguliariai peržiūrėti šį Privatumo pranešimą ir patikrinti, ar Interneto svetainėje nėra jo atnaujinimų. Šio Privatumo pranešimo atnaujinimai bus paskelbti mūsų Interneto svetainėje. Pasirinkdami toliau su mumis bendradarbiauti sutinkate su šiuo Privatumo pranešimu ir visais būsimais jo pakeitimais.

Jei pagal vietos įstatymus šiame Privatumo pranešime reikalaujama suteikti papildomos informacijos, tokia informacija pateikiama toliau esančiame skyriuje.

Kas mes esame? 
Mes priklausome „Euronet“ įmonių grupei.

Visą mūsų kontaktinę informaciją rasite šio puslapio apačioje.

Kokio tipo Asmens duomenys renkami?  
Mes renkame tik tuos Asmens duomenis, kurie yra būtini, kad jūs galėtumėte naudotis Interneto svetaine, ir būtų laikomasi galiojančių įstatymų.

Kodėl renkame Asmens duomenis?
Asmens duomenis renkame konkrečiais sutartiniais ir teisiniais tikslais. 
 
Gavę jūsų sutikimą, duomenis taip pat renkame papildomiems tikslams.  

Kiek laiko „Euronet“ saugo Asmens duomenis? 
Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek būtina arba reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Su kuo dalijamės Asmens duomenimis? 
 Asmens duomenimis dalijamės su kitomis „Euronet“ grupės įmonėmis, teisinėmis institucijomis ir partneriais, kai to reikia siekiant vykdyti teisės aktų reikalavimus ar sutartinius įsipareigojimus.

Kur „Euronet“ saugo Asmens duomenis? 
Asmens duomenis saugome saugiose vietose, kuriose taikomos griežtos saugumo priemonės.  
 
Jei turime perduoti Asmens duomenis į kitas vietas, imamės visų būtinų priemonių, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus ir užtikrintume tinkamą saugumo lygį.

Kokios yra jūsų teisės į asmens duomenis?  
Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos, pagal galiojančius įstatymus galite turėti teisių, susijusių su jūsų Asmens duomenimis. Bendros teisės į Asmens duomenis aprašomos toliau esančiame 10 skyriuje. Norėdami pateikti užklausą, galite susisiekti su mumis el. paštu dpo@euronetworldwide.com

1. Kokie Asmens duomenys renkami ir kodėl?

Kategorijos, šaltiniai, tikslai ir teisiniai pagrindai, kuriais remiantis renkami ir tvarkomi jūsų Asmens duomenys, kai lankotės ir (arba) naudojatės mūsų Interneto svetaine, išvardyti toliau. Kai Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą.

Mes renkame jūsų Asmens duomenis, kai lankotės ir (arba) naudojatės mūsų Interneto svetaine arba kai juos mums pateikiate dėl naudojimosi Interneto svetaine, įskaitant atvejus, kai pateikiate užklausas suteikti informacijos arba skundus, susijusius su šios Interneto svetainės veikimu ar naudojimusi ja arba su kitų naudotojų įkeltu turiniu pagal mūsų Interneto svetainės naudojimo sąlygas.

Tarp tokių duomenų gali būti:

Tapatybės nustatymo ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, telefono ir (arba) fakso numeriai, gyvenamosios vietos ir (arba) veiklos vykdymo adresas ir kiti kontaktiniai duomenys („Kontaktiniai duomenys“), pareigos, gimimo data, lytis, vaizdai, vaizdo įrašai arba parašas.

Gali būti, kad atsakant ir tvarkant užklausą suteikti informacijos ar skundą pagal mūsų Interneto svetainės naudojimo sąlygas suteiksite mums papildomos informacijos. Tokiu atveju mes tvarkysime jūsų pateiktus Asmens duomenis, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime.

Informacija apie elgseną ir techninė informacija: Lankytojų IP adresas, internetas ar kitas panašus tinklas, naršymo ar paieškos veikla, informacija apie elgseną (siekiant suprasti, kaip elgiatės naudodamiesi mūsų produktais ir paslaugomis), naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nuostata, ekrano skiriamosios gebos nuostatos, naršyklės papildinių tipai ir versijos, operacinė sistema ir platforma. 

Daugiau informacijos rasite mūsų Slapukų politikoje čia 

Vietos nustatymo informacija arba geolokaciniai duomenys: Mes galime rinkti informaciją apie jūsų buvimo vietą, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje naudodamiesi savo kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu. Bet kuriuo atveju, prieš naudojant jūsų vietos nustatymo informaciją arba geolokacinius duomenis, reikės jūsų sutikimo.

Kai tik įmanoma, naudojame duomenis, kurių negalima tiesiogiai identifikuoti (pvz., anoniminius demografinius ir naudojimo duomenis), o ne Asmens duomenis („Neidentifikuojami duomenys“). Šie Neidentifikuojami duomenys gali būti naudojami be papildomo įspėjimo siekiant patobulinti mūsų vidinius procesus ar paslaugų teikimą. Galime naudoti apibendrintus duomenis įvairiais tikslais, įskaitant mūsų Interneto svetainės ir jos turinio analizę, vertinimą ir tobulinimą.

2. Iš kur renkame jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis renkame iš šių šaltinių:

• Iš jūsų jums tiesiogiai naudojantis mūsų Interneto svetaine ir teikiant užklausas suteikti informacijos ar skundus, kaip nurodyta pirmiau.

• Pasyviai rinkdami informaciją apie jūsų sąveiką, įskaitant puslapio paspaudimus, praleistą laiką ar kitus automatiškai surinktus metaduomenis.

• Iš interneto paslaugų teikėjų.

3. Kodėl renkame ir naudojame jūsų Asmens duomenis?

Jūsų Asmens duomenis renkame ir naudojame šiais tikslais:

i. Mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, susijusius su jūsų sutartiniais santykiais (BDAR 6 str. 1 d. b p.) su mumis (t. y. Interneto svetainės naudojimo sąlygos):

ii. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis savo teisėtų interesų tikslais (BDAR 6 str. 1 d. f p.). Kai naudosime jūsų Asmens duomenis siekdami savo teisėtų interesų, dėsime visas pastangas siekdami užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tik taip, kaip leidžiama pagal galiojančius įstatymus, ir kad toks naudojimas nebūtų viršesnis už jūsų interesus arba pagrindines teises ir laisves, kurias reikia saugoti:

iii. Mes galime tvarkyti jūsų Asmens duomenis, jei anksčiau suteikėte mums savo sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.):

iv. Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti siekdami įvykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal galiojančius teisės aktus ir reglamentavimo sistemą (BDAR 6 str. 1 d. c p.), taip pat kompetentingų teismų ar priežiūros institucijų sprendimus.

4. Asmens duomenų tikslumas

Esame įsipareigoję užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir nepasenę. Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume jūsų Asmens duomenų tikslumą. Tai atliekame užtikrindami, kad naujausi mūsų gauti Asmens duomenys būtų tiksliai įrašyti ir, kai tai laikoma būtina, reguliariai atliekame patikrinimus ir prašome atnaujinti jūsų Asmens duomenis. Kartais galime atsiųsti jums el. laišką, prašydami patvirtinti ir (arba) atnaujinti jūsų Asmens duomenis. Šis pranešimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu ir teisine prievole saugoti tikslią ir naujausią informaciją.

Jei pastebėsite, kad jūsų Asmens duomenys yra netikslūs, galite pateikti prašymą pataisyti arba atnaujinti informaciją, atsiųsdami el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com.

5. Kiek laiko „Euronet“ saugo Asmens duomenis?

Asmens duomenys saugomi tol, kol tai yra būtina siekiant tikslų, dėl kurių Asmens duomenys buvo surinkti. Jiems taikomi skirtingi standartai ir reglamentai, kad būtų laikomasi taikomų teisinių ar ataskaitų teikimo įsipareigojimų. Saugojimo laikotarpis nustatomas remiantis taikomais reikalavimais ir įsipareigojimais, tarp kurių, bet kita ko, gali būti šie:

6. Ar atskleidžiame jūsų Asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų Asmens duomenis verslo tikslais arba siekdami įvykdyti teisinius įsipareigojimus, kaip nurodyta toliau:

i. „Euronet“ grupėje: Mes galime atskleisti jūsų Asmens duomenis „Euronet“ ir „Euronet“ grupės filialams, kai tai būtina siekiant tvarkyti jūsų užklausą suteikti informacijos ar skundą (pagal Interneto svetainės naudojimo sąlygas) arba kitu būdu siekti tikslų, aprašytų šiame Privatumo pranešime, arba siekiant įvykdyti Grupės įsipareigojimus. 

ii. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams*: Surinktais Asmens duomenimis galime dalytis su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie teikia mums pagalbą atliekant tam tikras technines, operacines, reguliavimo ar atitikties užtikrinimo užduotis. Pavyzdžiui, tokie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali būti duomenų bazių ir svetainių administravimo specialistai, plėtros paslaugų, priežiūros, IT infrastruktūros pritaikymo paslaugų teikėjai, reklamos skelbėjai ar reklamos tinklai ir socialinės žiniasklaidos įmonės, kad jie galėtų skelbti asmeninius skelbimus skaitmeninių paslaugų platformose ir pritaikytų vartotojų pageidavimus.

*„Trečiųjų šalių paslaugų teikėjų“ teisinė reikšmė ir sąrašas gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje esate įsisteigę. Norėdami gauti papildomos informacijos apie tai, kurie paslaugų teikėjai gali naudotis jūsų Asmens duomenimis ir kodėl, galite susisiekti su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com.

iii. Procesai įmonės viduje: Mes galime perduoti jūsų Asmens duomenis trečiajai šaliai dėl pardavimo, įsigijimo, susijungimo ar reorganizavimo, kuriame dalyvauja „Euronet“, „Euronet“ grupei priklausanti įmonė, arba bet kuris jų atitinkamas turtas. Tai darydami imsimės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume tinkamą jų informacijos apsaugą.

iv. Teisinė ir reguliavimo informacija:: Mums gali tekti atskleisti jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai būtina, jei to reikalauja teisinė institucija, įskaitant teismines ar priežiūros institucijas, taip pat bet kurias kitas institucijas, veikiančias pagal savo kompetenciją.

v. Profesiniai partneriai: Mes galime bendrinti jūsų Asmens duomenis su patarėjais, teisininkais, konsultantais, auditoriais ar apskaitininkais, kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus ir sudarytume sąlygas naudotis mūsų Interneto svetaine bei vykdytume savo sutartinius įsipareigojimus pagal Interneto svetainės naudojimo sąlygas laikydamiesi galiojančių įstatymų ir geriausios praktikos. 

Jūsų Asmens duomenis galime bendrinti „Euronet“ grupėje, ir šiuo tikslu jūsų duomenys gali būti perduoti už EEE ribų. Svarbu pažymėti, kad nors įstatymai, kuriais reglamentuojamas duomenų saugojimas šalyse, į kurias galime perduoti jūsų duomenis, gali būti ne tokie griežti, kaip jūsų šalies įstatymai, ketiname laikytis šiame Privatumo pranešime numatytų principų, nebent pagal galiojančius įstatymus būtų reikalaujama kitaip.

Jei Asmens duomenis bendriname su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, įsikūrusiais už EEE ribų, užtikrinsime jūsų Asmens duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

7. Nepilnamečiai

Mes neteikiame paslaugų tiesiogiai jaunesniems nei 18 metų vaikams ir aktyviai nerenkame jų asmeninės informacijos. Jei esate jaunesni nei 18 metų, nesinaudokite Interneto svetaine ar pasiūlymais ir nesidalykite su mumis Asmens duomenimis. Jei sužinosite, kad jaunesni nei 18 metų asmenys neteisėtai pateikė mums Asmens duomenis, susisiekite su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com.

8. Duomenų saugumas

Esame įsipareigoję saugoti jūsų Asmens duomenis ir įdiegėme komerciškai pagrįstas ir tinkamas apsaugos priemones, kad išvengtume bet kokio jūsų patikėtos informacijos praradimo, piktnaudžiavimo ja ir pakeitimo. Mes visada stengsimės užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti pagal geriausią tarptautinę praktiką. Mes laikomės šio įsipareigojimo užtikrinti duomenų saugumą, įgyvendindami tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją.

Siekdami apsaugoti savo sistemas nuo neteisėtos prieigos, naudojame saugias, pažangias fizines ir organizacines saugumo priemones, kurios nuolat tobulinamos, kad būtų užtikrintas aukščiausias pagal geriausią tarptautinę praktiką numatytas saugumo lygis bei išlaidų efektyvumas. Visi Asmens duomenys laikomi saugioje vietoje, apsaugotoje ugniasienėmis ir kitais sudėtingais apsaugos mechanizmais, kuriais gali naudotis tik administratoriaus teises turintys asmenys.

Darbuotojai, turintys prieigą prie jūsų Asmens duomenų, taip pat vykdantys su jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusią veiklą, yra sutartimi įpareigoti užtikrinti jūsų duomenų privatumą ir laikytis mūsų organizacijoje priimtos Privatumo politikos. 

Siekiame užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugos standartą, imdamiesi standartinių pramonės priemonių jūsų privatumui apsaugoti. 

9. Rinkodara ir reklama

Trečiųjų šalių reklamos skelbėjai teikia reklamą, rodomą mūsų Interneto svetainėje arba naudojantis kitomis mūsų paslaugomis. Trečiųjų šalių reklamos skelbėjai neturi prieigos prie jokios informacijos, kurią mūsų klientai mums suteikė tiesiogiai. Paprastai reklamos skelbėjai remiasi slapukais ar kitu žiniatinkliu pagrįstu mechanizmu, kad įvertintų, kuri reklama gali būti jums įdomi. Be jūsų sutikimo jūsų sistemoje nediegiame „Tikslinių slapukų“ ir neįjungiame „Tikslinių“ ir „Vietos nustatymo“ funkcijų.

Jei sutikote, kad šioje interneto svetainėje būtų naudojami tiksliniai slapukai, tam galime pasitelkti trečiąsias šalis (pakartotinei rinkodarai ir panašioms su naudotojų auditorija susijusioms funkcijoms). Galite atsisakyti reklamos pakeisdami slapukų nustatymus spustelėdami svetainės apatiniame kairiajame kampe esančią piktogramą.

Mūsų Privatumo pranešimas nėra taikomas trečiosioms šalims. Norėdami suprasti jų pranešimų privatumo politiką, turėtumėte apsilankyti trečiosios šalies interneto svetainėje. Visas trečiąsias šalis, kurios gali naudoti Slapukus tikslinei auditorijai pasiekti, galite rasti mūsų Slapukų politikoje.

Kartais galime su jumis susisiekti (el. paštu, SMS žinute, laišku ar telefonu, kai tai būtina ir atitinka jūsų konkrečius nurodymus) ir tada, kai suteikėte mums savo sutikimą taikyti tikslinę rinkodarą, susijusią su mūsų paslaugomis ir (arba) produktais

Kodėl turėtumėte gauti elektroninius pranešimus? 
Priklausomai nuo šalies, kurioje esate įsikūrę, gausite rinkodaros pranešimus, jei leidote mums tvarkyti jūsų Asmens duomenis šiais tikslais.

Mes taip pat galime siųsti jums elektroninius pranešimus rinkodaros tikslais, kai su jumis mus sieja sutartiniai santykiai, t. y. kai šiuo metu naudojatės mūsų paslaugomis arba kai aiškiai nepaprašėte nesiųsti jums minėtų rinkodaros pranešimų.

Jūs visada būsite informuojami, ir mes užtikrinsime, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis ar net registracijos proceso metu turėtumėte visą reikalingą informaciją, kad žinotumėte, jog jūsų Asmens duomenys gali būti naudojami tam konkrečiam tikslui, ir registracijos proceso ar naudojimosi mūsų paslaugomis metu jums bus suteikta galimybė aiškiai pareikšti, kad tokie rinkodaros pranešimai jūsų nedomina. Tokiais atvejais pašalinsime jus iš mūsų sąrašo ir negausite jokių jus galinčių sudominti atnaujinimų, susijusių su mūsų paslaugomis ir produktais. Galėsite bet kada jų atsisakyti.

Kaip galite atsisakyti? 
Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti pasinaudodami vienu iš šių mechanizmų: 

Jei turite papildomų klausimų dėl jūsų Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais ir (arba) norite pradėti gauti rinkodaros pranešimus, taip pat galite siųsti el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com.

10. Teisių į asmens duomenis aprašymas

Priklausomai nuo jūsų gyvenamosios vietos, jūsų teisės į Asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus gali apimti:

  1. Prieigos teisė: teisė prašyti prieigos prie jūsų Asmens duomenų kopijos. 
  2. Teisė ištaisyti netikslumus: teisė reikalauti ištaisyti jūsų Asmens duomenų netikslumus. 
  3. Teisė ištrinti: teisė reikalauti ištrinti jūsų Asmens duomenis, kai taikomos tam tikros sąlygos.
  4. Teisė į duomenų perkeliamumą: teisė gauti Asmens duomenis susistemintu bei dažnai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu formatu ir teisė tam tikromis sąlygomis perduoti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.  
  5. Teisė nesutikti: teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslais). 
  6. Teisės, susijusios su automatizuotu individualiu sprendimų priėmimu: teisė į tai, kad nebūtų taikomas sprendimas, pagrįstas tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris daro teisinį ar panašų reikšmingą poveikį asmeniui. 

Į jūsų užklausą atsakysime kuo įmanoma greičiau ir laikydamiesi galiojančiuose įstatymuose nustatytų terminų.  
Apie jums taikomas teises skaitykite toliau esančiame skyriuje apie Regioninį privatumo pranešimą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite išsiųsti el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com. Siekdami padėti apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti saugumą, imsimės reikiamų veiksmų, kad patvirtintume jūsų tapatybę, ir prieš suteikdami jums prieigą prie jūsų Asmens duomenų ar inicijuodami bet kokių Asmens duomenų pakeitimą, galime paprašyti suteikti daugiau duomenų. Jei neturėsime jūsų asmens tapatybės dokumento kopijos ar kito galiojančio dokumento, įrodančio jūsų tapatybę, į jūsų užklausą atsakyti negalėsime.

Atminkite, kad kai kurios teisės gali būti neįgyvendinamos dėl verslo poreikių ar teisinių įsipareigojimų teikiant jums paslaugą. Jūsų teisės gali būti apribotos, kad būtų vykdomi kiti teisiniai įsipareigojimai, pvz., kovos su pinigų plovimu, sutartiniai ir atitikties užtikrinimo įsipareigojimai. Nepaisant to, jums visada bus atsakyta, kai naudositės bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių ir (arba) bet kuria papildoma teise, kuri jums gali būti suteikta priklausomai nuo jūsų jurisdikcijos. Jei negalėsite pasinaudoti savo teise, visada gausite tinkamą paaiškinimą. 

11. Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar abejonių dėl šio Duomenų privatumo pranešimo ar mūsų duomenų tvarkymo praktikos, susisiekite su mumis raštu el. paštu DPO@euronetworldwide.com arba laišku, išsiųstu „Euronet“ duomenų apsaugos pareigūnui adresu Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madridas, Ispanija.

Priklausomai nuo taikytinos privatumo teisės, galite turėti teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai ar kitai reguliavimo institucijai, jei manote, kad nesilaikėme savo įsipareigojimų pagal šį Privatumo pranešimą arba taikytiną teisę:

12. Kas mes esame


Austrija
https://www.euronetatms.at
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas FN 383620y, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Austria

Belgija
https://www.euronetatms.be
„Innova TaxFree“, registruota Belgijoje, įmonės kodas BE0506.980.396, registruotasis buveinės adresas Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgium

Bulgarija
https://www.euronetatms.bg
„Euronet Services EOOD“, registruota Bulgarijoje, įmonės kodas BG204616073, registruotasis buveinės adresas Shipka St. 6, floor 3, Sofia 1504 (България, София 1504, ул. Шипка 6, етаж 3), Bulgaria

Čekijos Respublika
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., registruota Čekijos Respublikoje, įmonės kodas 25608452, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Czech Republic

Kroatija
https://www.euronetatms.hr
„EFT Usluge d.o.o.“, registruota Kroatijoje, įmonės kodas 080137553, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Croatia

Kipras
https://www.euronetatms.com.cy
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas AE2948, registruotasis buveinės adresas 7 Thiseos str., office 001,2042 Strovolos, Nicosia, Cyprus

Danija
https://www.euronetatms.dk
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 34740038, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Denmark

Estija
https://www.euronetatms.ee
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 14756049, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Estonia

Prancūzija
https://www.euronetatms.fr
„Euronet Services SAS“, įmonės kodas 878 585 223 00026, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paris France

Ispanija
https://www.euronetatms.es
„Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España“ (padalinys), įmonės kodas W8262682A, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Spain

Graikija
https://www.euronetatms.gr
„Euronet Card Services S.A.“, registruota Graikijoje, įmonės kodas 123363401000, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Greece

Airija
https://www.euronetatms.ie
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 908313, registruotasis buveinės adresas 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Ireland

Islandija
https://www.euronetatms.is
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 650521-0130, registruotasis buveinės adresas Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Iceland

Italija
https://www.euronetatms.it
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 97626920157, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Italy

Lietuva
https://www.euronetatms.lt
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 305413397, registruotasis buveinės adresas Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Lithuania

Latvija
https://www.euronetatms.lv
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 40203219803, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvia

Vengrija
https://www.euronetatms.hu
„Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft.“, įmonės kodas 01-09-680790, registruotasis buveinės adresas Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapest, Hungary

Malaizija
https://www.euronetatms.my
„Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl“, registruota Malaizijoje kaip PVM mokėtojas – SST registracijos Nr. W10-1808-31042954, registruotasis buveinės adresas Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Malaysia

Malta
https://www.euronetatms.com.mt
„Euronet 360 Finance Limited“, įmonės kodas OC1320, registruotasis buveinės adresas BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Malta

Meksika
https://www.euronetatms.mx
„Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V.“, įmonės kodas RFC EEM160411LV3, registruotasis buveinės adresas Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Mexico

Juodkalnija
https://www.euronetatms.me
„Euronet Services d.o.o.“, registruota Juodkalnijoje, įmonės kodas 03314766, registruotasis buveinės adresas IV Proleterske br. 26, Podgorica, Montenegro

Norvegija
https://www.euronetatms.no
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 821247152, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Skippergata 33, 0154 Oslo, Norway

Nyderlandai
https://www.euronetatms.nl
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 62593498 registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Hogehilweg 4 K, 5th Floor, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands

Filipinai
https://www.euronetatms.ph
„Euronet Technology Services Inc.“, registruota Filipinuose, įmonės kodas CS201730466, registruotasis buveinės adresas 8th Floor, the Zuellig Building, Makati Avenue, corner Paseo de Roxas and Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Philippines

Portugalija
https://www.euronetatms.pt
„Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda“ (padalinys), įmonės kodas 980524920, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Portugal

Rumunija
https://www.euronetatms.ro
„Euronet Services SRL.“, įmonės kodas J / 40/1066/1998, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas. nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bucharest 1, Romania

Slovėnija
https://www.euronetatms.si
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas 8481628000, registruotasis buveinės adresas Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenia

Švedija
https://www.euronetatms.se
„Euronet 360 Finance Limited“ (padalinys), įmonės kodas. 516410-9398, registruotasis buveinės ir pagrindinis prekybos adresas Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Sweden

Jungtinė Karalystė
https://www.euronetatms.com
„Euronet 360 Finance Limited“ registruota Didžiojoje Britanijoje, įmonės kodas 06928422, registruotasis buveinės adresas 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, England, W1U 7EU

Slovakija
https://www.euronetatms.sk
„Euronet Services Slovakia, spol. s r.o.“, registruota Slovakijoje, įmonės kodas 35 854 448, registruotasis buveinės adresas Prievozská 4, 821 09 Bratislava

Susisiekite su mumis
NEMOKAMAS TELEFONAS

Paieška