Svetainės naudojimo sąlygos (LIETUVA)

Standartiniai dokumentai | Tvarkomi | Lietuva

Sąlygos, susijusios su prieiga prie svetainės ir naudojimusi ja pagal Lietuvos teisę. Šis šaltinis anksčiau buvo vadinamas Svetainės naudojimo sąlygomis (LIETUVA).

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS  

KAS NURODYTA ŠIOSE SĄLYGOSE?  

Šiose sąlygose pateikiamos naudojimosi mūsų svetaine https://www.euronetatms.lt/ (toliau – „mūsų svetainė“) taisyklės.

KAS MES ESAME IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI  

https://www.euronetatms.lt

tai svetainė, kurią administruoja „Euronet 360 Finance Limited“[SW1] – filialas (toliau – „mes), įregistruota įmonės numeriu 305413397, jos registruota buveinė yra 39/40 Labdarių st. 6A-16, LT-01120 Vilnius, Lithuania, o pagrindinis prekybos adresas – Konstitucijos pr. 26, Vilnius, 08105, Lietuvos Respublika.

Norėdami susisiekti su mumis, rašykite el. paštu contact@euronetworldwide.com arba skambinkite klientų aptarnavimo linija 0370 520 526 93.

Jei norite pateikti pretenziją, susijusią su šios svetainės veikimu ar naudojimusi ja, atsiųskite ją mums pirmiau nurodytu el. pašto adresu. Pretenzijoje nepamirškite aprašyti savo nuogąstavimų dėl šios svetainės veikimo ar naudojimosi ja ir nurodyti savo kontaktinių duomenų.

NAUDODAMIESI MŪSŲ SVETAINE, SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS  

Naudodamiesi mūsų svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, galiojančiomis tuo metu, kai lankotės mūsų svetainėje, ir sutinkate jų laikytis.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalite naudotis mūsų svetaine.

Rekomenduojame atsispausdinti šių sąlygų kopiją, kad galėtumėte pasiskaityti ateityje.

JUMS GALI BŪTI TAIKOMOS KITOS SĄLYGOS  

Šiose naudojimo sąlygose pateikiamos nuorodos į toliau nurodytas papildomas sąlygas, kurios taip pat taikomos jūsų naudojimuisi mūsų svetaine.

MES GALIME KEISTI ŠIAS SĄLYGAS  

Kartais galime keisti šias sąlygas. Kiekvieną kartą, kai norėsite naudotis mūsų svetaine, patikrinkite šias sąlygas, kad išsiaiškintumėte, kokios sąlygos taikomos tuo metu. Paskutinį kartą šios sąlygos buvo atnaujintos 2023-11-20.

MES GALIME KEISTI SAVO SVETAINĘ

Laikas nuo laiko galime atnaujinti ir keisti savo svetainę, atsižvelgdami į savo produktų, naudotojų poreikių ir verslo prioritetų pokyčius.

Jūs privalote pasirūpinti visomis reikiamomis priemonėmis (įskaitant sutartis su savo telekomunikacijų paslaugų teikėju), kad galėtumėte prisijungti prie mūsų svetainės.

MES GALIME SUSTABDYTI ARBA PAŠALINTI SAVO SVETAINĘ  

Mūsų svetainė yra nemokama.

Negarantuojame, kad mūsų svetainė arba joje esantis turinys visada bus pasiekiamas arba veiks nepertraukiamai. Dėl verslo ir veiklos priežasčių galime sustabdyti, atšaukti arba apriboti visos svetainės arba jos dalies pasiekiamumą. Stengsimės jus tinkamai įspėti apie bet kokį sustabdymą arba atšaukimą.

Be to, esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie prie mūsų svetainės prisijungia per jūsų interneto ryšį, būtų susipažinę su šiomis naudojimo sąlygomis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei nuostatomis ir jų laikytųsi.

MŪSŲ SVETAINĖ IR JOJE ESANTI INFORMACIJA SKIRTA TIK LIETUVOS NAUDOTOJAMS

Mūsų svetainė ir joje pateikiama informacija skirta Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Mes neteigiame, kad mūsų svetainėje arba per ją pasiekiamas turinys bus tinkamas naudoti arba pasiekiamas kitose vietose.

KAIP GALITE NAUDOTI MŪSŲ SVETAINĖJE ESANČIĄ MEDŽIAGĄ  

Mes esame visų intelektinės nuosavybės teisių į mūsų svetainę ir joje skelbiamą medžiagą savininkai arba licencijos turėtojai. Šie darbai visame pasaulyje saugomi pagal autorių teisių įstatymus ir sutartis. Visos šios teisės yra saugomos.

Galite atsispausdinti vieną kopiją ir atsisiųsti bet kurio (-ių) mūsų svetainės puslapio (-ių) ištraukas savo asmeniniam naudojimui, taip pat galite atkreipti kitų savo organizacijos narių dėmesį į mūsų svetainėje paskelbtą turinį.

Negalima jokiais būdais modifikuoti atspausdintos arba atsisiųstos medžiagos popierinių arba skaitmeninių kopijų, taip pat negalima naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo arba garso įrašų ir jokių grafinių elementų atskirai nuo pridedamo teksto.

Visada turi būti pripažįstamas mūsų (ir visų nurodytų autorių), kaip svetainės turinio autorių, statusas.

Negalite naudoti jokios mūsų svetainės turinio dalies komerciniais tikslais, negavę licencijos iš mūsų arba mūsų licencijos davėjų. Taip pat negalite atgaminti, platinti arba skelbti kitiems asmenims viso turinio arba jo dalies.

Jei atsispausdinsite, nukopijuosite arba atsisiųsite bet kurią mūsų svetainės dalį, pažeisdami šias naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis mūsų svetaine bus nedelsiant nutraukta, o mūsų pasirinkimu privalėsite grąžinti arba sunaikinti visas padarytas medžiagos kopijas.

NEPASIKLIAUKITE ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA  

Mūsų svetainės turinys pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio informacija. Tai nėra patarimas, kuriuo turėtumėte pasikliauti. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, susilaikydami nuo jų arba remdamiesi mūsų svetainės turiniu, privalote pasikonsultuoti su specialistu (profesionalu).

Nors dedame pagrįstas pastangas, kad atnaujintume savo svetainės informaciją, neteikiame jokių aiškių arba numanomų pareiškimų, garantijų arba laidavimų, kad mūsų svetainės turinys bus tikslus, išsamus, atnaujintas arba kad jį bus galima gauti. Tai taikoma ir trečiųjų šalių teikiamam turiniui. Apytikriai skaičiavimai ir vertinimai atspindi atitinkamo autoriaus nuomonę rengimo arba tobulinimo metu. Ji gali būti pasenusi dėl naujausių įvykių arba gali būti kitaip pasikeitusi, nepakeičiant pateiktų vertinimų, patikslinimų ir informacijos. Jei turinį pateikė trečiosios šalys arba jis atspindi trečiųjų šalių nuomonę, jis nebūtinai turi atitikti mūsų nuomonę: jis net gali jai prieštarauti.

NEATSAKOME UŽ SVETAINES, Į KURIAS PATEIKIAME NUORODAS  

Jei mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių teikiamus išteklius, šios nuorodos teikiamos tik jūsų informacijos tikslais. Tokios nuorodos neturėtų būti interpretuojamos kaip mūsų pritarimas toms susijusioms svetainėms arba informacijai, kurią galite iš jų gauti.

Mes nekontroliuojame šių svetainių arba išteklių turinio.

MES NEPATVIRTINAME NAUDOTOJŲ SUKURTO TURINIO  

Šioje svetainėje gali būti pateikiama kitų svetainės naudotojų nusiųstos informacijos ir medžiagos, įskaitant skelbimų lentas ir pokalbių svetaines. Šios informacijos ir medžiagos mes netikrinome ir nepatvirtinome. Kitų naudotojų mūsų svetainėje išsakytos nuomonės neatspindi mūsų požiūrio ar vertybių.

KAIP TEIKTI PRETENZIJAS DĖL KITŲ NAUDOTOJŲ ĮKELTO TURINIO  

Jei norite pateikti pretenziją dėl kitų naudotojų nusiųsto turinio, susisiekite su mumis adresu https://www.euronetatms.lt/susisiekite-su-euronet/.

KAIP GALIME NAUDOTI JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ  

Jūsų asmeninę informaciją naudosime tik taip, kaip nurodyta mūsų Duomenų privatumo pranešime: https://www.euronetatms.lt/duomenu-privatumo-pranesimas/.

MES NEATSAKOME UŽ VIRUSUS IR JŪS NETURITE JŲ PLATINTI  

Norint naudotis svetaine, reikia įrenginio su interneto prieiga, kuris dera su interneto naršykle („Mozilla“, „Internet Explorer“, „Chrome“ arba jų naujoviniais) ir kuriame naršyklėje yra „Java Script“ ir slapukai. Negarantuojame, kad mūsų svetainė bus saugi, joje nebus klaidų ar virusų. Negarantuojame, kad mūsų svetainė bus saugi, joje nebus klaidų arba virusų.

Jūs esate atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterinių programų ir platformos konfigūravimą, kad galėtumėte pasiekti mūsų svetainę. Turėtumėte naudoti savo antivirusinę programinę įrangą.

Negalima piktnaudžiauti mūsų svetaine sąmoningai platinant virusus, „Trojos arklius“, kirminus, logines bombas arba kitą kenkimo arba technologiškai žalingą medžiagą. Negalima bandyti neteisėtai patekti į mūsų svetainę, serverį, kuriame saugoma mūsų svetainė, arba bet kurį serverį, kompiuterį arba duomenų bazę, prijungtą prie mūsų svetainės. Negalima prieš mūsų svetainę organizuoti paslaugų trikdymo arba paskirstytųjų paslaugų trikdymo atakų. Tokia veikla gali būti draudžiama, todėl mes apie tai pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su jomis, atskleisdami joms jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų svetaine bus nedelsiant panaikinta.

TAISYKLĖS DĖL NUORODŲ Į MŪSŲ SVETAINĘ  

Galite pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, jei tai darote sąžiningai ir teisėtai, nekenkdami mūsų reputacijai ir nesinaudodami ja.

Negalima sukurti nuorodos taip, kad atrodytų, jog esate su mumis susiję, pritariame ar patvirtinome tokią nuorodą, nors tokios nuorodos nėra.

Jums draudžiama kurti nuorodas į mūsų svetainę jokiose jums nepriklausančiose svetainėse.

Negalima mūsų svetainės paleisti veikti jokios kitos svetainės rėmelyje, taip pat negalima sukurti nuorodos į jokią kitą mūsų svetainės dalį, išskyrus pagrindinį puslapį.

Pasiliekame teisę atšaukti leidimą teikti nuorodą be išankstinio įspėjimo.

Jei norite pateikti nuorodą į kitą, nei nurodyta pirmiau, mūsų svetainės turinį arba juo naudotis, susisiekite su mumis adresu contact@euronetworldwide.com.

KURIOS VALSTYBĖS ĮSTATYMAI TAIKOMI VISIEMS GINČAMS?  

Šioms svetainės naudojimo sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Bet kokie ginčai, kylantys dėl naudojimosi mūsų svetaine ar su ja susiję, kurie nebus išspręsti taikiai, bus sprendžiami teritorinės ir materialinės jurisdikcijos teisme.

Kreipiamės į Europos Sąjungos neteisminio ginčų sprendimo internetu platformą, kurią galima rasti šiuo interneto adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Susisiekite su mumis
NEMOKAMAS TELEFONAS

Paieška